Geldigheid Diploma

Voor wat betreft de geldigheid van het diploma. Het EHBO-diploma heeft een geldigheid van 2 jaar.
Om het diploma geldig te houden, dient de EHBO-er aan te kunnen tonen voldoende deskundig en geoefend te zijn.
Dit kan op 2 manieren:

  1. Het afleggen van een competentietoets, vergelijkbaar met het EHBO-examen.
  2. Middels deelname aan voldoende herhalingslessen.

De herhalingsles reanimatie/-AED dient per seizoen minimaal 1x gevolgd te worden. Deze herhalingslessen zijn in verband met het aantal deelnemers gesplitst in 2 groepen, verdeeld op de eerste letter van de achternaam. Bent u verhinderd op de lesdatum waarop u staat ingedeeld, dan kunt u uiteraard deelnemen in de andere groep. Gaarne dan met iemand uit de andere groep ruilen (zelf onderling afspreken).
Er dienen per seizoen zoveel mogelijk lessen gevolgd te worden.

Voor personen die in het bezit zijn van de aantekening “Eerste hulp aan kinderen” is daarnaast ook deelname aan de herhalingslessen verplicht.
Het aftekenen van de presentielijsten is leidend voor wat betreft uw aanwezigheid en u bent hiervoor zelf verantwoordelijk.
Vergeet dus niet om direct bij binnenkomst de presentielijst af te tekenen zodat hierover nooit discussie kan ontstaan!
Wanneer blijkt dat iemand onvoldoende herhalingslessen heeft gevolgd kan het diploma niet worden verlengd.
Er zijn dan 3 mogelijkheden om het diploma alsnog te kunnen verlengen:

  1. De EHBO-er heeft elders lessen gevolgd en kan dit aantonen middels een certificaat of verklaring.
  2. De EHBO-er kan middels deelname aan een competentie-toets aantonen voldoende deskundig en geoefend te zijn.
  3. Er zijn bijzondere omstandig-heden waardoor de EHBO-er tijdelijk niet in de gelegenheid is geweest deel te nemen aan de herhalingslessen zoals bijv. ziekte of zwangerschap (wanneer dit ter sprake is, a.u.b. wel gelijk doorgeven aan het bestuur).

In overleg met de instructeur en het bestuur zal worden gekeken naar een passende oplossing.